Các mô hình giá
Giảng viên Gia Minh Trần
Khóa học giới thiệu tất cả những mô hình giá phổ biến trên thị trường, từ đó, dự đoán hành động và tâm lý của các nhà đầu tư
1.000.000đ
Học ngay
8 bài học
Tổng thời lượng 31p22s
Slide bài giảng chi tiết
Cấp chứng chỉ hoàn thành
Hỗ trợ từ đội ngũ CASHow
Tác giả
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
Gia Minh Trần

25 khóa học

Các mô hình giá
Giảng viên Gia Minh Trần
1.000.000đ
Học ngay
8 bài học
Tổng thời lượng 31p22s
Slide bài giảng chi tiết
Cấp chứng chỉ hoàn thành
Hỗ trợ từ đội ngũ CASHow
Các khoá học khác
Giỏ hàng của bạn
Loading...
Tổng số tiền