Giảng viên Gia Minh Trần
Khóa học đi sâu hơn vào các bộ nến, đặc điểm, xu hướng cũng như mô hình giá của chúng nhằm giúp các nhà đầu tư dự đoán được xu hướng tiếp theo của cổ phiếu hay thị trường
1.000.000đ
Học ngay
8 bài học
Tổng thời lượng 31p22s
Slide bài giảng chi tiết
Cấp chứng chỉ hoàn thành
Hỗ trợ từ đội ngũ CASHow
Tác giả
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
Gia Minh Trần

25 khóa học

Các bộ nến
Giảng viên Gia Minh Trần
1.000.000đ
Học ngay
8 bài học
Tổng thời lượng 31p22s
Slide bài giảng chi tiết
Cấp chứng chỉ hoàn thành
Hỗ trợ từ đội ngũ CASHow
Các khoá học khác
Giỏ hàng của bạn
Loading...
Tổng số tiền