Nến Nhật và các mô hình nến phổ biến
Giảng viên Gia Minh Trần
Khoá học đi sâu vào nghiên cứu, tìm hiểu ý nghĩa và cách áp dụng loại công cụ thần thánh trong Phân tích kỹ thuật - nến Nhật
1.000.000đ
Học ngay
8 bài học
Tổng thời lượng 24p22s
Slide bài giảng chi tiết
Cấp chứng chỉ hoàn thành
Hỗ trợ từ đội ngũ CASHow
Tác giả
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
Gia Minh Trần

25 khóa học

Nến Nhật và các mô hình nến phổ biến
Giảng viên Gia Minh Trần
1.000.000đ
Học ngay
8 bài học
Tổng thời lượng 24p22s
Slide bài giảng chi tiết
Cấp chứng chỉ hoàn thành
Hỗ trợ từ đội ngũ CASHow
Các khoá học khác
Giỏ hàng của bạn
Loading...
Tổng số tiền