Phân tích kỹ thuật, phần mềm Fireant
Giảng viên Gia Minh Trần
Khóa học sẽ cung cấp đến cho các bạn cái nhìn tổng quan nhất về kỹ năng phân tích tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường và cách sử dụng phần mềm Fireant trong quá trình phân tích biểu đồ giá
1.000.000đ
Học ngay
8 bài học
Tổng thời lượng 20p2s
Slide bài giảng chi tiết
Cấp chứng chỉ hoàn thành
Hỗ trợ từ đội ngũ CASHow
Tác giả
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
Gia Minh Trần

25 khóa học

Phân tích kỹ thuật, phần mềm Fireant
Giảng viên Gia Minh Trần
1.000.000đ
Học ngay
8 bài học
Tổng thời lượng 20p2s
Slide bài giảng chi tiết
Cấp chứng chỉ hoàn thành
Hỗ trợ từ đội ngũ CASHow
Các khoá học khác
Giỏ hàng của bạn
Loading...
Tổng số tiền