Đọc hiểu Báo cáo tài chính (P1)
Giảng viên Gia Minh Trần
Khóa học khái quát các thành phần có trong một bản báo cáo tài chính, đồng thời, cung cấp kiến thức nền tảng để đọc báo cáo tài chính
1.000.000đ
Học ngay
9 bài học
Tổng thời lượng 11p31s
Slide bài giảng chi tiết
Cấp chứng chỉ hoàn thành
Hỗ trợ từ đội ngũ CASHow
Tác giả
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
Gia Minh Trần

25 khóa học

Đọc hiểu Báo cáo tài chính (P1)
Giảng viên Gia Minh Trần
1.000.000đ
Học ngay
9 bài học
Tổng thời lượng 11p31s
Slide bài giảng chi tiết
Cấp chứng chỉ hoàn thành
Hỗ trợ từ đội ngũ CASHow
Các khoá học khác
Giỏ hàng của bạn
Loading...
Tổng số tiền