Phân tích cơ bản là gì? (P2)
Giảng viên Gia Minh Trần
Khóa học cung cấp phương pháp tính tiềm năng tăng trưởng, các yếu tố vi mô cũng như các yếu tố khác ảnh hưởng như nào đến doanh nghiệp
1.000.000đ
Học ngay
9 bài học
Tổng thời lượng 9p38s
Slide bài giảng chi tiết
Cấp chứng chỉ hoàn thành
Hỗ trợ từ đội ngũ CASHow
Tác giả
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
Gia Minh Trần

25 khóa học

Phân tích cơ bản là gì? (P2)
Giảng viên Gia Minh Trần
1.000.000đ
Học ngay
9 bài học
Tổng thời lượng 9p38s
Slide bài giảng chi tiết
Cấp chứng chỉ hoàn thành
Hỗ trợ từ đội ngũ CASHow
Các khoá học khác
Giỏ hàng của bạn
Loading...
Tổng số tiền