Phân tích cơ bản là gì? (P1)
Giảng viên Gia Minh Trần
Ở khoá học này, các bạn sẽ được làm quen với phân tích cơ bản, kỹ năng mà tất cả các nhà đầu tư dài hạn đều phải biết và cũng là chủ đề của cả lộ trình này
1.000.000đ
Học ngay
8 bài học
Tổng thời lượng 7p13s
Slide bài giảng chi tiết
Cấp chứng chỉ hoàn thành
Hỗ trợ từ đội ngũ CASHow
Tác giả
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
Gia Minh Trần

25 khóa học

Phân tích cơ bản là gì? (P1)
Giảng viên Gia Minh Trần
1.000.000đ
Học ngay
8 bài học
Tổng thời lượng 7p13s
Slide bài giảng chi tiết
Cấp chứng chỉ hoàn thành
Hỗ trợ từ đội ngũ CASHow
Các khoá học khác
Giỏ hàng của bạn
Loading...
Tổng số tiền