Chu kỳ thị trường chứng khoán
Giảng viên Gia Minh Trần
Tại sao mọi người lại nói rằng: “Đúng cổ phiếu nhưng lại sai thời điểm"? Khóa học “Chu kỳ của thị trường chứng khoán” sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi này
1.000.000đ
Học ngay
8 bài học
Tổng thời lượng 10p50s
Slide bài giảng chi tiết
Cấp chứng chỉ hoàn thành
Hỗ trợ từ đội ngũ CASHow
Tác giả
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
Gia Minh Trần

25 khóa học

Chu kỳ thị trường chứng khoán
Giảng viên Gia Minh Trần
1.000.000đ
Học ngay
8 bài học
Tổng thời lượng 10p50s
Slide bài giảng chi tiết
Cấp chứng chỉ hoàn thành
Hỗ trợ từ đội ngũ CASHow
Các khoá học khác
Giỏ hàng của bạn
Loading...
Tổng số tiền