Cách đặt lệnh, Giờ giao dịch và Luật T+2
Giảng viên Gia Minh Trần
Khoá học cung cấp kiến thức về giờ giao dịch, các lệnh mua lệnh bán trên thị trường, luật T+2 cũng như cách sử dụng tài khoản Margin
1.000.000đ
Học ngay
8 bài học
Tổng thời lượng 12p52s
Slide bài giảng chi tiết
Cấp chứng chỉ hoàn thành
Hỗ trợ từ đội ngũ CASHow
Tác giả
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
Gia Minh Trần

25 khóa học

Cách đặt lệnh, Giờ giao dịch và Luật T+2
Giảng viên Gia Minh Trần
1.000.000đ
Học ngay
8 bài học
Tổng thời lượng 12p52s
Slide bài giảng chi tiết
Cấp chứng chỉ hoàn thành
Hỗ trợ từ đội ngũ CASHow
Các khoá học khác
Giỏ hàng của bạn
Loading...
Tổng số tiền