Giảng viên Gia Minh Trần
Khoá học "Bảng điện" cung cấp cho các bạn kiến thức về bảng điện cũng như hướng dẫn cách đọc hiểu và phân tích bảng điện
1.000.000đ
Học ngay
8 bài học
Tổng thời lượng 12p39s
Slide bài giảng chi tiết
Cấp chứng chỉ hoàn thành
Hỗ trợ từ đội ngũ CASHow
Tác giả
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
Gia Minh Trần

25 khóa học

Bảng điện
Giảng viên Gia Minh Trần
1.000.000đ
Học ngay
8 bài học
Tổng thời lượng 12p39s
Slide bài giảng chi tiết
Cấp chứng chỉ hoàn thành
Hỗ trợ từ đội ngũ CASHow
Các khoá học khác
Giỏ hàng của bạn
Loading...
Tổng số tiền