Sàn giao dịch và Công ty chứng khoán
Giảng viên Gia Minh Trần
Khóa học giới thiệu về sàn giao dịch chứng khoán và các tiêu chí mà các nhà đầu tư mới nên cân nhắc để chọn công ty chứng khoán phù hợp
1.000.000đ
Học ngay
8 bài học
Tổng thời lượng 11p32s
Slide bài giảng chi tiết
Cấp chứng chỉ hoàn thành
Hỗ trợ từ đội ngũ CASHow
Tác giả
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
Gia Minh Trần

25 khóa học

Sàn giao dịch và Công ty chứng khoán
Giảng viên Gia Minh Trần
1.000.000đ
Học ngay
8 bài học
Tổng thời lượng 11p32s
Slide bài giảng chi tiết
Cấp chứng chỉ hoàn thành
Hỗ trợ từ đội ngũ CASHow
Các khoá học khác
Giỏ hàng của bạn
Loading...
Tổng số tiền