Tổng quan về nhà đầu tư và thị trường
Giảng viên Gia Minh Trần
Khóa học “Tổng quan về nhà đầu tư và thị trường” sẽ cung cấp cho bạn các dạng nhà đầu tư, đặc điểm và bức tranh khái quát về thị trường chứng khoán
1.000.000đ
Học ngay
8 bài học
Tổng thời lượng 8p38s
Slide bài giảng chi tiết
Cấp chứng chỉ hoàn thành
Hỗ trợ từ đội ngũ CASHow
Tác giả
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
Gia Minh Trần

25 khóa học

Tổng quan về nhà đầu tư và thị trường
Giảng viên Gia Minh Trần
1.000.000đ
Học ngay
8 bài học
Tổng thời lượng 8p38s
Slide bài giảng chi tiết
Cấp chứng chỉ hoàn thành
Hỗ trợ từ đội ngũ CASHow
Các khoá học khác
Giỏ hàng của bạn
Loading...
Tổng số tiền